BÀI VIẾT  (6 bài)

BAN GIÁM HIỆU

1 Nguyễn Thị Nhung x 10 10 1967 Hiệu trưởng SC Sư phạm mẫu giáo Chính quy SPMG hệ 9+1 Mầm non Trung cấp THSPMN Hà Tây Tại chức Khá Mầm non Đại học ĐHSP Hà Nội Từ xa Trung bình Mầm non Trung cấp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Tập trung Khá Lý luận chính trị Hành chính Chứng chỉ ĐH Nội vụ Hà Nội Tập trung Quản lý hành chính NN 9/1984 2/2005 Quản lý 15115 7 3,06 01/10/2015 20/10/1988 PHT MNBC Phương Trung ...


GIÁO ÁN  (200 bài)


TƯ LIỆU  (41 bài)
Thành viên tích cực

Website cá nhân tiêu biểu

Chat room

Đăng nhập để tham gia